Green Works

O nás

Pomáhame tam, kde ľudská sila už nestačí. Zameriavame sa na čistenie zarastených a neudržiavaných pozemkov, ktoré sa vyznačujú problematickým a nerovným terénom, kam sa štandardné kosačky ani ťažké stroje už nedostanú.

Práve v týchto prípadoch prichádzame my s naším špičkovým pásovým nosičom GreenClimber LV600 od talianskej rodinnej spoločnosti MDB. Ten bol skonštruovaný tak, aby zvládol aj ten najnáročnejší terén a zanechal za sebou len perfektne vyčistenú plochu bez hlbokých zásahov do prirodzeného ekosystému krajiny.

Tento spôsob údržby je ekologický a najmä bezpečný. Našou činnosťou sa podieľame na zveľaďovaní súkromných a verejných plôch, čím prispievame k zlepšovaniu a skvalitneniu životného prostredia.