Vyrezávanie kmeňov kríkov, stromov a náletových drevín do hrúbky 140 mm zvládneme lesníckou frézou. Postaráme sa tiež o trčiace pne a štiepkovanie padnutých porastov, ktoré rovno transportujeme na zberné miesto. Alebo ho môžeme spracovať pomocou drvenia, čím vznikne užitočné biologické hnojivo na prekyprenie vášho pozemku.