We always hand over only perfectly cleared land to you. Take a look at our reference works.

Parcela o výmere 1200 m2, na ktorej bolo prevažne kríčie a zopár starších ovocných stromov o priemere 15 – 20 cm, ktoré už nerodili plody. Táto práca nám trvala hodinu a pól.